• CNR Ambalaj İstanbul - Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Çözümleri Fuarı
  • 7-10 Eylül 2023
Kalan Süre

Haberler

Neden katılmalısınız?

300 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü etkileyen ambalaj ve paketleme sanayi, ülke ekonomisinin bulunduğu noktayı gösterdiği gibi dünya ile olan entegrasyonu için zorunluluk haline gelmiştir.

Ürüne hayat veren ve küresel iş yapma sürecinin en önemli öğelerinden biri olan ambalaj sektörü  ihracat miktarını her sene artırarak ülkenin en dinamik ve üretken sektörlerinden biri konumundadır.

Yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan Türkiye Ambalaj Sanayi, toplam pazar payının yarısını gıda ve içecek sektörleri için üretmektedir. Günümüzde ambalaj ile gıda ve içecek sektörü birbirinden ayrı düşünülmeyecek bir yapı kazanmıştır. Gıda güvenliğinden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata; tüketici-ürün ilişkisine uzanan geniş bir yelpazede birbirini besleyen ve ileriye götüren bu iki sektörü aynı çatı altında bir araya getiriyoruz.